Relazzjoni S. Klara ma’ S. Franġisk

« Dominus dedit nobis
beatissimum patrem nostrum Franciscum in fundatorem » 

[Testamentum S. Clarae, 48]
RIFLESSJONI DWAR IR-RWOL SPEĊIFIKU TA’ S. KLARA
FIR-RELAZZJONI TAGĦHA MA’ S. FRAĠNISK 
Noel Muscat OFM

Fis-sena li fiha qegħdin niċċelebraw għeluq is-750 sena mill-approvazzjoni tar-Regola ta’ Santa Klara mill-Papa Innoċenz IV (9 ta’ Awissu 1253) u mill-mewt ta’ Santa Klara (11 ta’ Awissu 1253), qed jerġa’ jkollna okkażjoni biex napprofondixxu l-istudji tagħna dwar Klara t’Assisi u l-kariżma speċifiku tagħha, f’relazzjoni ma’ San Franġisk.

Relazzjoni S. Klara ma’ S. Frangisk (pdf)NS05 Klara u Frangisku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: