Santa Marija ta’ Ġesù

SANTA MARIJA TA’ ĠESÙ
Ġorġ Aquilina OFM

Mhux darba u tnejn li staqsewna dwar it-tifsira ta’ dan it-titlu. F’Malta llum g?andna biss ?ew? knejjes u kunventi iddedikati għal dan it-titlu marjan. It-tweġiba ma tistax tkun waħda sempliċi. Tiġbor flimkien ħafna truf, li fuq kollox huma lkoll interessanti.

Santa Marija ta’ Gesu (pdf)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: