Fr. John Abela OFM – (1954-2011)

John Abela is a Franciscan Friar Minor from Malta. He was born in 1954 and entered the Franciscan Province of Malta in 1971. He was ordained priest in 1979.

Books / Libretti

 • Il-Bibbja : ġrajja ta’ ġens, Sensiela fidi u kultura 12 B, Istitut Kattoliku, 1991, pp 48.
 • L-Art Imqaddsa mal-Franġiskani. Gwida għas-santwarji, Edizzjoni TAU, 1985 (l-ewwel edizzjoni), pp 127; 1994 (2 ed.), 1998 (3 ed.), 2009 (4 ed.), pp 255.
 • Il-Bibbja fl-ambjent tagħha, Edizzjoni TAU, 1998, pp 266.
 • Għaliex int? : rakkont Marjan, Edizzjoni TAU, 1983, pp 36.
 • Int fejn sejjer? Il-ħajja ta’ Francesco t’Assisi, MASK, 1983, pp 22.
 • Jien min jien?, MASK 1984, pp 31.
 • Jien Hu, MASK, 1984, pp 29.
 • L-imsikket, MASK, 1986, pp 52.
 • Mislub f’Ħaġar Qim : ġrajja bla bidu u tmiem, MASK, 1987, pp 69.
 • Francesco : tliet atti dwar San Frangisk t’Assisi, MASK, 1987, pp 76.
 • Ħati? : ġrajja ohra tal-istess ġrajja, MASK, 1988, pp 67.
 • Nisrani illum, (ma’ R. Camilleri), Edizzjoni TAU, 1988, pp 235.
 • Qalbiena : fi żmien il-Franċiżi, MASK, 1988, pp 69.
 • Tamietna : fil-bidu tal-ġrajja, MASK, 1989, pp 69.
 • Ħelsien minn jasar il-bniedem, MASK, 1990, pp 72.
 • Dawl fid-dalma tal-ħajja : dramm f’żewġ atti, MASK, 1991, pp 64.
 • Skondsanġwann, SKENE, 2001, pp. 92.
 • It-Triq tas-salibEdizzjoni TAU, 2002, pp 60.
 • The way of the CrossEdizzjoni TAU, 2002, pp 60.
 • Droga Kryzowa (http://sandys.republika.pl/index.htm)

Articles

 • L-edukazzjoni fid-dawl ta’ l-Antik Testment, L-Art Imqaddsa, Vol. 1, Nru. 5, 1980,  4-7.
 • Minn fuq l-Għolja tan-Nebo, L-Art Imqaddsa, Vol. 2, Nru. 10, 1981,  16-18.
 • Alla jimliek bil-għomor, L-Art Imqaddsa, Vol. 3, Nru. 12, 1982,  6-9.
 • Kafarnahum: id-Dar ta’ Pietru, L-Art Imqaddsa, Vol. 3, Nru. 12, 1982,  17-19.
 • Nażaret, L-Art Imqaddsa, Vol. 5, Nru. 21, 1984,  11-16.
 • Ġetsemani, L-Art Imqaddsa, Vol. 6, Nru. 27, 1985,  12-14.
 • Toroq tal-P|alestina, L-Art Imqaddsa, Vol. 9, Nru. 47, 1988,  395-398.
 • Iż-żwieġ fil-Bibbja u fl-Art Imqaddsa, L-Art Imqaddsa, Vol. 9, Nru. 48, 1988,  410-414.
 • Is-santwarju ta’ Għemmaws, L-Art Imqaddsa, Vol. 15, Nru. 80, 1994,  447-450.
 • Knisja ġdida tal-Qaddisa Omm Alla, L-Art Imqaddsa, Vol. 15, Nru. 83, 1994,  538-543.
 • B’liema lsien kien jitkellem Ġesù? L-Art Imqaddsa, Vol. 15, Nru. 84, 1994,  564-568.
 • Il-Ġnien tal-Golgota, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru, 1994, 2-14.
 • L-Art Imqaddsa matul is-sekli (1), L-Art Imqaddsa, Vol. 16, Nru. 85, 1995,  19-25.
 • L-Art Imqaddsa matul is-sekli (2), L-Art Imqaddsa, Vol. 16, Nru. 86, 1995,  50-58.
 • L-Art Imqaddsa matul is-sekli (3), L-Art Imqaddsa, Vol. 16, Nru. 87, 1995,  ????.
 • L-Art Imqaddsa matul is-sekli (4), L-Art Imqaddsa, Vol. 16, Nru. 88, 1995,  ????.
 • L-Art Imqaddsa matul is-sekli (5), L-Art Imqaddsa, Vol. 16, Nru. 89, 1995,  145-153.
 • Is-Sinagoga u l-Knisja, L-Art Imqaddsa, Vol. 16, Nru. 89, 1995,  156-158.
 • Is-Santwarju fuq l-Għar ta’ Bethlehem, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru, 1995, 6-12.
 • L-Art Imqaddsa matul is-sekli (6), L-Art Imqaddsa, Vol. 17, Nru. 92, 1996,  248-254.
 • Il-ġrajja apokrifa ta’ Ġesù, , L-Art Imqaddsa, Vol. 17, Nru. 93, 1996,  270-276.
 • Ġesù jitlob waħdu, , L-Art Imqaddsa, Vol. 17, Nru. 93, 1996,  284-286.
 • It-tixrid ta-Vanġelu, , L-Art Imqaddsa, Vol. 17, Nru. 94, 1996,  304-308.
 • Ġesù u l-Liġi, , L-Art Imqaddsa, Vol. 17, Nru. 94, 1996,  311-316.
 • Skavi fil-Ġordanja. Fost l-oħrajn knisja misjuba wara 1400 sena!, (ma’ M. Piccirillo) L-Art Imqaddsa, Vol. 17, Nru. 95, 1996,  341-348.
 • Is-santwarju tat-tħabbira ta’ l-Anġlu matul is-snin, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru, 1996, 6-14.
 • L-għar tal-Misteru fis-sikta tal-hemda, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru, 1996, 15-17.
 • Fuq ġwienaħ il-ħsieb, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru, 1996, 18.
 • Is-santwarju ta’ San Ġużepp jew tas-Sagra Familja, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru, 1996, 22-23.
 • Ħawt tal-Magħmudija, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru, 1996, 24.
 • Kont taf?, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru, 1996, 25.
 • Kafarnahum “għamara tal-Mulej”, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru, 1997, 7-21.
 • Umm al-Rasas Kastron Mefa’a. Excavation Campaign 1997. Church of St. Paul: northern and southern flanks, (Report with A. Acconci) in Liber Annuus, 47 (1997), 484-488.
 • It-tnax-il tribù ta’ Iżrael, L-Art Imqaddsa, Vol. 19, Nru. 104, 1998,  49-53.
 • Fil-Ġetsemani “L-għaraq sar demm”, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru, 1998, 5-15.
 • Fil-Ġetsemani arrestaw lill-Imgħallem, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru, 1998, 16-17.
 • Il-Qabar ta’ Marija fil-Wied ta’ Kidron, “Meta għalqilha ż-żmien fuq din l-art…”L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru, 1998, 23-27.
 • Il-Wied ta’ Kidron, …tifkira ta’ dmugħ, imwiet, idolatrija…, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru, 1998, 28-29.
 • Umm al-Rasas, Church of St. Paul: Southeastern flank, (Report with C. Pappalardo) in Liber Annuus, 48 (1998), 542-546.
 • Il-pellegrinaġġ għal Ġerusalem, , L-Art Imqaddsa, Vol. 20, Nru. 109, 1999,  211-215.
 • Id-deżert fl-esperjena biblika, , L-Art Imqaddsa, Vol. 20, Nru. 114, 1999,  371-375.
 • Umm al-Rasas – Campagna 1999. Chiesa della Tabula Ansata, (Report with C. Pappalardo) in Liber Annuus, 49 (1999), 479-483.
 • Lejn l-Art tal-Wegħda, L-Art Imqaddsa  (Speċjali żjara Papa Ġwanni Pawlu II fl-Art Imqaddsa), Vol. 22, Nru. 117, 2000,  419-425.
 • Il-pellegrinaġġ – Rakkont, L-Art Imqaddsa (Speċjali żjara Papa Ġwanni Pawlu II fl-Art Imqaddsa), Vol. 22, Nru. 117, 2000,  431-442.
 • Sijon Nisranija. Sekli ta’ għożża, tbatija, inġustizzji…, L-Art Imqaddsa, Suppliment Jannar-Frar, 2000, 13-20.
 • Waħeda tgħasses fis-sikta tad-deżert, L-Art Imqaddsa, Vol. 22, Nru. 118, 2000,  491-495.
 • Umm al-Rasas Campaign 2000 – Excavation Report, (Report with C. Pappalardo) in Liber Annuus, 50 (2000), 472-494.
 • Ġrajjiet il-Ġdid Testment (1), L-Art Imqaddsa, Vol. 22, Nru. 122, 2001,  49-51.
 • Ġrajjiet il-Ġdid Testment (2), L-Art Imqaddsa, Vol. 22, Nru. 124, 2001,  78-81.
 • Ġrajjiet il-Ġdid Testment (3), L-Art Imqaddsa, Vol. 22, Nru. 125, 2001,  141-145.
 • Il-figura ta’ Melkisedek, L-Art Imqaddsa, Vol. 23, Nru. 130, 2001,  317-319.
 • Umm al-Rasas – Archaeological Campaign 2001, (Report with C. Pappalardo) in Liber Annuus, 51 (2001), 364-366.
 • Nitlob tul it-triq. Nimmedita ma’ Ġesù  fit-triq tas-Salib, L-Art Imqaddsa, Suppliment Marzu – April, 2002, 26-32.
 • Umm al-Rasas – Kastron Mefaa Archaeological Campaign 2002, (Report with C. Pappalardo) in Liber Annuus, 52 (2002), 475-478.
 • Żjara f’Għajn Karim, , L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru, 2003, 14-20.
 • Umm al-Rasas 2004, Excavation Report, (Report with C. Pappalardo) in Liber Annuus, 53 (2004), 419-424.
 • Umm al-Rasas 2005, Excavation Report, (Report with M. Piccirillo and C. Pappalardo) in Liber Annuus, 55 (2005), 491-498.
 • Umm al-Rasas. The XXth Archaeological Archaeological Campaign 2006, (Report with C. Pappalardo) in Liber Annuus, 56 (2006), 568-572.

NISRANI LLUM

 • Għandi dritt jew dmir li nitgħallem?(Settembru 1984), Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 24-31.
 • Ħajti tiegħi? (Diċembru 1984), Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 48-55.
 • Dis-sena, ż-żgħażagħ, (Frar 1985) Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 63-71.
 • Xogħol għal kulħadd, (Mejju 1985), Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 86-92.
 • Sess qabel iż-żwieġ: nista’? (Lulju-Awissu 1985), Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 100-106.
 • X’inhu d-dnub? (Marzu 1986), Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 154-161.
 • Il-Madonna jew il-Madonni? (Mejju 1986), Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 169-175.
 • Nitkellem jew niskot? (Awissu-Settembru 1986), Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 184-190.
 • Progress! Xi progress? (Jannar 1987), Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 206-214.
 • Moħħ il-kalmanti, (April-Mejju 1987), Nisrani illum, Edizzjoni TAU, 1988, 229-235.

Plays performed not published

 • In-nisa t-tajba, 1st Perf. at  Gozo Friary by Local Talent – 1972
 • Il-maskot, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1973
 • Il-bniedem tal-paċi, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1973
 • Marija, Marija.. Marija, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1974
 • Kontra l-Gestapo, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1974
 • Dalma imdawwla, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1975
 • Għaliex? Għaliex jien? 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1975
 • Ħabbâr is-sliem, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1975
 • Mas-sebħ tal-għodwa, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1975
 • San Ġużepp, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1975
 • Minn qalb l-ghollieq, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1975
 • X’nitghallmu minn Ġużeppi, 1st Perf. at Rabat Friary by Local Talent – 1977
 • ..u ma laqgħuhx, 1st Perf. at Valletta Church by Antonjani – 1981
 • Jien Pawlu minn Tarsu, 1st Perf. at Catholic Institute by MASK – 1983
 • Ġrajjietna, 1st Perf. at Catholic Institute by MASK – 1985
 • Ilħna, 1st Perf. at Trade Fair Grounds by MASK – 1983
 • Qalbiena, 1st Perf. at Malta Arts Festival by MASK – 1985
 • Għal Tereż iż-Żgħira, 1st Perf. at Catholic Institute by Koperatturi – 1990
 • Ħajjitna, 1st Perf. at Catholic Institute by MASK – 1992
 • Chiara, 1st Perf. at Catholic Institute by MASK – 1993
 • Karba, 1st Perf. at Catholic Institute by MASK – 1996
 • Imġarrbin, 1st Perf. at Metanoia Theatre by SKENE – 2002
 • Riflessi, 1st Perf. at Metanoia Theatre by SKENE – 2003
 • Dawlfiddlam, 1st Perf. at Metanoia Theatre by SKENE – 2004
 • Żerniq, 1st Perf. at Metanoia Theatre by SKENE – 2005
 • Imsallbin, 1st Perf. at Metanoia Theatre by SKENE – 2006
 • Meħlusin, 1st Perf. at Metanoia Theatre by SKENE – 2007
 • Inhobbok, 1st Perf. at Metanoia Theatre by SKENE – 2008
 • Sallabtni, 1st Perf. at Metanoia Theatre by SKENE – 2009
 • Sikktuh, 1st Perf. at Metanoia Theatre by SKENE – 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: