Fr. Marcello Ghirlando OFM

Marcello Ghirlando is a Franciscan Friar Minor from Malta. He was born in 1962 and entered the Franciscan Province of Malta in 1978. He was ordained priest in 1986.

Publications

Books

 • The Ministry of Reconciliation (2 Cor 5, 17-21):  A Ministry of the New Covenant, of the Spirit and of Rightiousness (2 Cor 3, 4-11) in the Service of Evangelisation, Dissertatio ad Doctoratum in Facultate Theologiae, Pontificia Universitas Gregoriana, Malta 2004.
 • Kristu Rebbieħ fuq ix-Xitan, Sfida Dejjem Żagħżugħa, Ed. Tau, Malta 1997.
 • Fraħt Meta Qaluli Sejrin f’Dar il-Mulej, Talb għall-Pellegrinaġġ fl-Art Imqaddsa, Kummissarjat ta’ l-Art Imqaddsa – Ed.  Tau, Malta 2000.
 • San Pawl fil-Ħajja tan-Nisrani, ĊAK Publications, Malta 2008.
 • Il-Bibbja f’Idejna – Introduzzjoni Ġenerali għall-Kotba Mqaddsa, (Compendium of 84 Articles published between January 2003-July 2008 in the series Il-Bibbja f’Idejna), Ed. Tau, Kummissarjat tal-Art Imqaddsa, Malta 2008.
 • (In Preparation 2009) Ħarsa lejn L-Ambjent tal-Ġdid Testment.

Articles

 • Il-Purċissjoni ta’ Kuljum lejn is-Santu Sepulkru, L-Art Imqaddsa, Vol. 7, Nru. 32, 1986, 40-42.
 • It-Tmien Bibien ta’ Ġerusalemm, L-Art Imqaddsa, Vol. 8, Nru. 39, 1987, 207-208.
 • Marija fin-Nukleju Storiku tal-Vanġeli tal-Infanzja, (1),  L-Art Imqaddsa, Vol. 9, Nru. 45, 1988, 342-349.
 • Marija fin-Nukleju Storiku tal-Vanġeli tal-Infanzja, (1),  L-Art Imqaddsa, Vol. 9, Nru. 47, 1988, 399-401.
 • “Iżżu ħajr lil Alla f’kollox” (2 Tess 5, 16), L-Art Imqaddsa, Vol. 10, Nru. 53, 1989, 108-111.
 • “Alla Ħabbeb id-dinja miegħu”, Ir-Rikonċiljazzjoni f’ 2 Kor 5, 17-21,(1),  L-Art Imqaddsa, Vol. 11, Nru. 57, 1990, 216-222.
 • “Alla Ħabbeb id-dinja miegħu”, Ir-Rikonċiljazzjoni f’ 2 Kor 5, 17-21,(2),  L-Art Imqaddsa, Vol. 11, Nru. 58, 1990, 243-246.
 • “Alla Ħabbeb id-dinja miegħu”, Ir-Rikonċiljazzjoni f’ 2 Kor 5, 17-21,(3),  L-Art Imqaddsa, Vol. 11, Nru. 59, 1990, 281-285.
 • “Alla Ħabbeb id-dinja miegħu”, Ir-Rikonċiljazzjoni f’ 2 Kor 5, 17-21,(4),  L-Art Imqaddsa, Vol. 11, Nru. 60, 1990, 312-316.
 • “Alla Ħabbeb id-dinja miegħu”, Ir-Rikonċiljazzjoni f’ 2 Kor 5, 17-21,(1),  L-Art Imqaddsa, Vol. 12, Nru. 61, 1991, 343-348.
 • San Pawl, Appostlu u Missier, L-Art Imqaddsa, Vol. 12, Nru 62, 1991, 371-374.
 • “Jiena Lhudi minn Tarsu”, L-Art Imqaddsa, Vol. 12, Nru. 63, 1991, 403-408.
 • Fit-Triq lejn Damasku, L-Art Imqaddsa, Vol. 12, Nru. 64, 1991, 435-442.
 • “Għamilt Safar bla Għadd”, L-Art Imqaddsa, Vol. 12, Nru. 65, 1991, 467-469.
 • L-Ewwel Vjaġġ Missjunarju, L-Art Imqaddsa, Vol. 12, Nru. 65, 1991, 470-475.
 • Il-Konċilju ta’ Ġerusalemm, L-Art Imqaddsa, Vol. 12, Nru. 66, 1991, 499-503.
 • It-Tieni Vjaġġ Missjunarju, L-Art Imqaddsa, Vol 13, Nru. 67, 1992, 3-10.
 • It-Tielet Vjaġġ Missjunarju, L-Art Imqaddsa, Vol 13, Nru. 68, 1992, 35-41.
 • Proċessi u Difiżi f’Ġerusalemm u f’Ċesarija, L-Art Imqaddsa, Vol 13, Nru. 69, 1992, 67-72.
 • Jaħtieġ li tagħti Xhieda f’Ruma, L-Art Imqaddsa, Vol 13, Nru. 70, 1992, 98-103.
 • Il-Missjoni ta’ l-Art mqaddsa, Missjoni bħall-oħrajn?, L-Art Imqaddsa, Vol 14, Nru. 76, 1993, 303-308.
 • L-Istudju Bibliku Franġiskan, Ċentru ta’ Tagġlim u Kultura Biblika f’Ġerusalemm, L-Art Imqaddsa, Vol 14, Nru. 76, 1993, 313-316.
 • L-Ewwel Ittra lit-Tessalonkin, L-Art Imqaddsa, Vol 14, Nru. 77, 1993, 337-343.
 • It-Tieni Ittra lit-Tessalonkin, L-Art Imqaddsa, Vol 14, Nru. 78, 1993, 370-373.
 • L-Ewwel Ittra lill-Korintin,(1), L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 79, 1994, 393-397.
 • L-Ewwel Ittra lill-Korintin, (2), L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 80, 1994, 429-437.
 • Ibqa’ Magħna Mulej! (Lq 24, 13-35), L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 80, 1994, 442-446.
 • It-Tieni Ittra lill-Korintin, (1), L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 81, 1994, 460-464.
 • It-Tieni Ittra lill-Korintin, (2), L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 82, 1994, 490-493.
 • “Mur u Agħmel Hekk Int Ukoll, Itinerarju ta’ l-Imħabba (Lq 10, 25-37), L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 82, 1994, 506-509.
 • Nitgħallmu Nitolbu bil-Kelma ta’ Alla (Lq 10, 38-42), L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 83, 1994, 530-533.
 • Illum Twildilkom Salvatur li Hu Kristu l-Mulej (Lq 2, 1-20), L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 84, 1994, 556-563.
 • Ġwanni l-Battista Leħen jgħajjat fid-Deżert, L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 84, 1994, 69-573.
 • Il-Franġiskani u l-Bażilka tal-Qabar ta’ Kristu – Ħjiel Storiku; Riti Ortodossi fil-Bażilka tal-Qabar ta’ Kristu; Ftuħ u Għeluq tal-Bieb tal-Bażilka tal-Qabar ta’ Kristu; “Statu Quo”, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru, 1994, 23-32.
 • Sant’Antnin u l-Iskrittura, in Min kien Sant’Antnin ta’ Padova, Istitut Franġiskan  Provinċja Franġiskana Maltija, Ed. Tau, 1995, 79-91.
 • L-Ittra lill-Galatin, L-Art Imqaddsa, Vol 16, Nru. 85, 1995, 3-9.
 • L-Ittra lir-Rumani, (1), L-Art Imqaddsa, Vol 16, Nru. 86, 1995, 42-45.
 • Telqu kollox u Marru Warajh(Lq 5, 5-11), L-Art Imqaddsa, Vol 16, Nru. 86, 1995, 46-49.
 • Ħjiel fuq il-Festa ta’ l-Għid u l-Ażżmi, L-Art Imqaddsa, Vol 16, Nru. 86, 1995, 59-62.
 • L-Ittra lir-Rumani, (2), L-Art Imqaddsa, Vol 16, Nru. 87, 1995, 73-77.
 • Intom Xhud ta’ Dan (Lq 24, 36-49), L-Art Imqaddsa, Vol 16, Nru. 87, 1995, 90-93.
 • L-Ittra lir-Rumani, (3), L-Art Imqaddsa, Vol 16, Nru. 88, 1995, 104-107.
 • L-Ittra lir-Rumani, (4), L-Art Imqaddsa, Vol 16, Nru. 89, 1995, 131-133.
 • L-Ittra lir-Rumani, (5), L-Art Imqaddsa, Vol 16, Nru. 90, 1995, 165-167.
 • Bethleħem, Il-Belt ta’ David u tal-Messija; Għajnuna lill-Pellegrini; Il-Parroċċa ta’ Betleħem; L-Iskola Parrokkjali; Għajnuna lill-Morda, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru, 1995, 19-28.
 • L-Ittra lill-Filippin, L-Art Imqaddsa, Vol 17, Nru. 91, 1996, 199-203.
 • L-Ittra lil Filemon, L-Art Imqaddsa, Vol 17, Nru. 92, 1996, 231-233.
 • Id-Dawl, Simboli Bibliċi (1), L-Art Imqaddsa, Vol 17, Nru. 92, 1996, 234-240.
 • L-Ittra lill-Kolossin, L-Art Imqaddsa, Vol 17, Nru. 93, 1996, 263-269.
 • In-Nar, Simboli Bibliċi (2), L-Art Imqaddsa, Vol 17, Nru. 93, 1996, 277-282.
 • L-Ittra lill-Efesin, L-Art Imqaddsa, Vol 17, Nru. 94, 1996, 293-298.
 • L-Ittri Pastorali, L-Art Imqaddsa, Vol 17, Nru. 96, 1996, 355-359.
 • Bħal Tarbija f’Ħoġor Ommha, Hekk hi Ruħi ġewwa fija, Salm 131, L-Art Imqaddsa, Vol 17, Nru. 96, 1996, 363-367.
 • De Profundis, Innu lill-Maħfra ta’ Alla (Salm 130), L-Art Imqaddsa, Vol 17, Nru. 96, 1996, 372-376.
 • Il-Vanġelu ta’ Nażaret, Ġużeppi r-Raġel Ġust ta’ Nażaret; Ħawt tal-Magħmudija; Kont Taf?; Nażaret u l-Franġiskani, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru 1996, 2-5, 20-21,24-29.
 • L-Ewwel Ittra lil Timotju, L-Art Imqaddsa, Vol 18, Nru. 97, 1997, 387-390.
 • Ġesu’ Kristu Skond il-Vanġelu ta’ San Luqa, L-Art Imqaddsa, Vol 18, Nru. 97, 1997, 395-400.
 • It-Tieni Ittra lil Timotju, L-Art Imqaddsa, Vol 18, Nru. 98, 1997, 423-426.
 • Il-Makkabin, Difensuri ta’ Poplu, L-Art Imqaddsa, Vol 18, Nru. 98, 1997, 442-445.
 • L-Ittra lil Titu, L-Art Imqaddsa, Vol 18, Nru. 99, 1997, 451-453.
 • Il-Mulej Hu r-Ragħaj Tieghi, Salm 23, L-Art Imqaddsa, Vol 18, Nru. 100, 1997, 488-493.
 • Id-Dnub ta’ Adam fit-Teoloġija ta’ San Pawl, L-Art Imqaddsa, Vol 18, Nru. 101, 1997, 538-541.
 • Il-Kotba ta’ l-Għerf fl-Antik Testment, L-Art Imqaddsa, Vol 18, Nru. 102, 1997, 550-555.
 • Kurżitajiet Biblici, L-Art Imqaddsa, Vol 18, Nru. 102, 1997, 567-569.
 • Is-Sejħa ta’ l-Imgħallem; “L-Għadira ta’ Ġesu’” Qalba tal-Ministeru, Ippriedka, Għallem, Fejjaq…; Il-Franġiskani madwar l-Għadira, Presenza u Impenn,  L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru 1997, 2-6, 22-28, 30-31.
 • Introduzzjoni għal Ġudajiżmu, (1), L-Art Imqaddsa, Vol 19, Nru. 103, 1998, 20-26.
 • Introduzzjoni għal Ġudajiżmu, (2), L-Art Imqaddsa, Vol 19, Nru. 104, 1998, 38-42.
 • Imbierek min Ġej f’Isem il-Mulej, L-Art Imqaddsa, Vol 19, Nru. 104, 1998, 47-48.
 • “Min Ra Lili Ra lill-Missier”, L-Art Imqaddsa, Vol 19, Nru. 104, 1997, 54-56.
 • Introduzzjoni għal Ġudajiżmu, (3), L-Art Imqaddsa, Vol 19, Nru. 105, 1998, 71-74.
 • Introduzzjoni għal Ġudajiżmu, (4), L-Art Imqaddsa, Vol 19, Nru. 106, 1998, 99-101.
 • Introduzzjoni għal Ġudajiżmu, (5), L-Art Imqaddsa, Vol 19, Nru. 107, 1998, 131-135.
 • Introduzzjoni għal Ġudajiżmu, (6), L-Art Imqaddsa, Vol 19, Nru. 108, 1998, 163-166.
 • Hawn “Tgħabba bi Tbatijietna”, “Ishru Miegħi”; Ħaġġruh barra l-Belt,  L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru 1998, 18-19, 30.
 • Sataniżmu u Okkult, in Is-Sataniżmu, Knisja 2000, Sena VIII, 1998, 9-16.
 • Bagħathom Tnejn Tnejn (Lq 10-1-24), L-Art Imqaddsa, Vol 20, Nru. 112, 1999, 291-294.
 • L-Apokalissi ta’ San Ġwann, (1), L-Art Imqaddsa, Vol 20, Nru. 113, 1999, 323-327.
 • Ix-Xitan fl-Iskrittura, L-Art Imqaddsa, Vol 20, Nru. 113, 1997, 335-346.
 • Fl-Ewkaristija…jitwettaq Patt ma’ Alla bid-Demm ta’ Kristu;  Fuq l-Għolja Sijon – Santwarji Oħra;  Fiċ-Ċenaklu Ġesu’ jwiegħed u jippreżenta l-Ispirtu s-Santu, L-Art Imqaddsa, Suppliment Jannar-Frar 2000, 4-7, 25-27, 29-32.
 • Kif taqra l-Bibbja, L-Art Imqaddsa, Vol 21, Nru. 115, 2000, 387-390.
 • Il-Kelma ta’ Alla għalina illum, Il-Ħdud tar-Randan B, L-Art Imqaddsa, Vol 21, Nru. 115, 2000, 399-406.
 • L-Ilma, Simboli Bibliċi (3), L-Art Imqaddsa, Vol 21, Nru. 116, 2000, 419-422.
 • Il-Kelma ta’ Alla għalina illum, Il-Ħdud ta’ l-Għid B, L-Art Imqaddsa, Vol 21, Nru. 116, 2000, 439-446.
 • Il-Kelma ta’ Alla għalina illum, Il-Ħdud Matul is-Sena XVII-XXV B, L-Art Imqaddsa, Vol 21, Nru. 118, 2000, 469-478.
 • Il-Kelma ta’ Alla għalina illum, Il-Ħdud Matul is-Sena XXVI-XXXII B, L-Art Imqaddsa, Vol 21, Nru. 119, 2000, 501-511.
 • Il-Vanġelu ta’ San Ġwann, (1) L-Art Imqaddsa, Vol 21, Nru. 120, 515-520.
 • Il-Kelma ta’ Alla għalina illum, Il-Ħdud ta’ l-Avvent u l-Milied C, L-Art Imqaddsa, Vol 21, Nru. 120, 2000, 533-541.
 • Il-Vanġelu ta’ San Ġwann, (2) L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 121, 2001,555-560.
 • Il-Festi tal-Pellegrinaġġ Lhudi, L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 121, 2001, 561-563.
 • Il-Kelma ta’ Alla għalina illum, Il-Ħdud tar-Randan sat-tielet Ħadd ta’ l-Għid C, L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 121, 2001, 565-576.
 • Il-Vanġelu ta’ San Ġwann, (3), L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 122, 2001, 42-45.
 • Il-Kelma ta’ Alla għalina illum, Ir-raba’ Ħadd ta’ l-Għid sat-Twelid tal-Battista C, L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 122, 2001, 53-61.
 • Luqa 7, 36-50, L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 124, 2001, 114.
 • Persunaġġi Nisa fil-Bibbja, (1), L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 124, 2001, 115.
 • Il-Kelma ta’ Alla għalina illum, XXII – XXX Matul is-Sena C, L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 124, 2001, 117-124.
 • L-SBF ta’ Ġerusalemm:  Ċentru ta’ Kultura Biblika, L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 125, 2001, 137-139.
 • Persunaġġi Nisa fil-Bibbja, (2), L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 125, 2001, 146-147.
 • Il-Kelma ta’ Alla għalina illum, XXXI – XXIV Matul is-Sena C, Ħdud ta’ l-Avvent u l-Milied Sena A,  L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 125, 2001, 149-158.
 • Persunaġġi Nisa fil-Bibbja, (3), L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 126, 2001, 178-179.
 • Il-Kelma ta’ Alla għalina illum, L-Ewwel tas-Sena, Epifanija, I – V Matul is-Sena, I –II Randan Sena A, L-Art Imqaddsa, Vol 22, Nru. 126, 2001, 181-189.
 • Ġrajja ta’ Għolja – Ħjiel ta’ Ġeografija u Storja, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru –Diċembru 2001, 20-21.
 • Persunaġġi Nisa fil-Bibbja, (4), L-Art Imqaddsa, Vol 23, Nru. 127, 2002, 209-211.
 • Il-Kelma ta’ Alla għalina illum, III-VI Randan, I-V Għid Sena A, Vol 23, Nru. 127, 2002, 214-221.
 • Il-Kelma ta’ Alla għalina illum, VI Ħadd ta’ l-Għid, Lapsi, Pentekoste, Trinita’ Qaddisa, Corpus Christi, X-XII Matul is-Sena A, Vol 23, Nru. 128, 2002, 245-252.
 • Persunaġġi Nisa fil-Bibbja, (5), L-Art Imqaddsa, Vol 23, Nru. 128, 2002, 254-256.
 • Fis-Salib il-Ħajja, Bis-Salib Imqaddes tiegħek inti fdejtna;  Via Dolorosa, Il-Kappelli u l-Istazzjonijiet fit-toroq ta’ Ġerusalemm Illum,  L-Art Imqaddsa Suppliment Marzu-April 2002, 9-10, 20-25.
 • Min hu l-Ispirtu s-Santu, L-Art Imqaddsa, Vol 23, Nru. 129, 2002, 265-270.
 • Persunaġġi Nisa fil-Bibbja, (6), L-Art Imqaddsa, Vol 23, Nru. 129, 2002, 273-275.
 • Il-Kelma ta’ Alla għalina illum, XIV-XXII Matul is-Sena A, Vol 23, Nru. 129, 2002, 277-284.
 • Il-Kelma ta’ Alla għalina illum, XXIII – XXX Matul is-Sena A, Vol 23, Nru. 130, 2002, 309-316.
 • Il-Barka fl-Iskrittura, L-Art Imqaddsa, Vol 23, Nru. 131, 2002, 323-326.
 • Pawlu Appostlu ta’ Ġesu’ Kristu, L-Art Imqaddsa, Vol 23, Nru. 131, 2002, 327-329.
 • L-Ittra ta’ Ġakbu, L-Art Imqaddsa, Vol 23, Nru. 131, 2002, 330-334.
 • P. Gabriele M.Allegra OFM, Appostlu tal-Kelma fic-Ċina, L-Art Imqaddsa, Vol 23, Nru. 131, 2002, 335-340.
 • Il-Ktieb tal-Proverbji minsuġ f’Ambjent Skolastiku, L-Art Imqaddsa, Vol 24, Nru 133, 2003, 406-416.
 • Il-Profetiżmu, (1), L-Art Imqaddsa, Vol 24, Nru 134, 2003, 433-434.
 • Il-Moviment Sapjenzjali;  Il-Ktieb tal-Proverbji,  L-Art Imqaddsa, Vol 24, Nru 134, 2003, 436-447.
 • Il-Profetiżmu, (2), L-Art Imqaddsa, Vol 24, Nru 135, 2003, 463-469.
 • Il-Ktieb ta’ Ġob, (1), L-Art Imqaddsa, Vol 24, Nru 135, 2003, 472-478.
 • Il-Profetiżmu (3), L-Art Imqaddsa, Vol 24, Nru 136, 2003, 483-485.
 • Il-Ktieb ta’ Ġob. (2), L-Art Imqaddsa, Vol 24, Nru 136, 2003, 501-510.
 • Il-Ktieb ta’ Koħelet, L-Art Imqaddsa, Vol 24, Nru 137, 2003, 536-541.
 • Persunaġġi Nisa fil-Bibbja, (7), L-Art Imqaddsa, Vol 24, Nru 138, 2003, 566-567.
 • Ġwanni l-Battista – Leħen igħajjat fid-Deżert;  Marija Arka tal-Patt il-Ġdid – Is-Santwarju tal-Viżitazzjoni;  Il-Benedictus – Innu lill-Ħniena ta’ Alla, L-Art Imqaddsa, Suppliment Novembru-Diċembru 2003, 2-6, 7-10, 11-13.
 • Prinċipji Ġenerali ta’ Storja Biblika skond il-Profeti, L-Art Imqaddsa, Vol 25, Nru. 141, 2004, 67-70.
 • Marija tgħożż f’qalbha, L-Art Imqaddsa, Vol 25, Nru. 141, 2004, 87-90.
 • Nitolbu bis-Salmi fil-Liturġija tas-Sigħat, L-Art Imqaddsa, Vol 25, Nru. 141, 2004, 91-93.
 • Il-Vokazzjoni Profetika, L-Art Imqaddsa, Vol 25, Nru. 142, 2004, 112-120.
 • Persunaġġi Bibliċi – Abjatar, L-Art Imqaddsa, Vol 25, Nru. 143, 2004, 153-155.
 • Persuanġġi Bibliċi – Abija, Abraham, L-Art Imqaddsa, Vol 25, Nru. 143, 2004, 181-191.
 • L-Istudju Bibliku Franġiskan, Ċentru ta’ Tagħlim u Kultura Biblika f’Ġerusalemm;  L-Istudju Bibliku Franġiskan f’Hong Kong, L-Art Imqaddsa Suppliment Novembru-Diċembru 2004, 4-9, 24-26.
 • Il-Konverżjoni fil-Ġdid Testment, L-Art Imqaddsa, Vol 26, Nru. 145, 2005, 207-210.
 • Persunaġġi Bibliċi – Absalom, Akis, L-Art Imqaddsa, Vol 26, Nru. 145, 2005, 215-218.
 • Persunaġġi Bibliċi – Adam, L-Art Imqaddsa, Vol 26, Nru. 149, 2005, 345-350.
 • Il-Vanġeli tat-Tfulija, L-Art Imqaddsa, Vol 26, Nru. 150, 2005, 372-380.
 • Fit-Triq Lejn Damasku:  Konverżjoni jew Ħolqien Ġdid?, San Pawl l-Appostlu tal-Ġnus, Knisja 2000, Sena XVI, Nru. 76, 2006, 3-9.
 • Iċ-Ċirkustanzi Soċjali tal-Lhud fil-Palestina u d-Diaspora fi żmien il-Ġdid Testment, L-Art Imqaddsa, Vol 29, Nru. 159, 2008, 32-33.
 • L-Inbid fil-Bibbja, L-Art Imqaddsa, Vol 29, Nru. 159, 2008, 34-35.
 • It-Tieġ f’Kana (Ġwanni 2, 1-12), L-Art Imqaddsa, Vol 29, Nru. 159, 2008, 36-39.

Book reviews

 • G.C. BOTTINI – L. DI SEGNI – E. ALLIATA (ed.), Christian Archaelogy in the Holy Land, New Discoveries.  Essays in Honour of Virgilio C. Corbo OFM, Studium Biblicum Franciscanum (Collectio Maior 36) Jerusalem 1990, pp.596, L-Art Imqaddsa, Vol. 12, Nru. 62, 1991, 400.
 • G.C. BOTTINI, Introduzione all’opera di Luca.  Aspetti Teologici, (SBF Analecta 35), Jerusalem 1992, L-Art Imqaddsa, Vol 14, Nru. 73, 1992, 225.
 • Ġ. ABELA OFM, L-Art Imqaddsa mal-Franġiskani. Gwida għas-Santwarji, Kummissarjat ta’ l-Art Imqaddsa – Ed. Tau. Malta 1994, L-Art Imqaddsa, Vol 15, Nru. 82, 1994, 510-512.
 • Jordan, published by the Jordanian Ministry of Information, Amman, Jordan, Second (revised) Edition, 160pp., 1981. The Holy Land, Illustrated Quarterly of the Franciscan Custody of the Holy Land, Spring 1988, p.39.
 • Rabinovich A., Jerusalem, The Measure of The Year, Carta Publishers, Jerusalem 1985, 160pp,  The Holy Land, Illustrated Quarterly of the Franciscan Custody of the Holy Land, Summer 1988, p. 100.110.

Translations

 • (In Preparation – 2009)  MURPHY-O’CONNOR J., Jesus and Paul, Parallel Lives, Liturgical Press, Collegeville, Minnesota 2007, pp. 121.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: