Il-Maltin fl-Eġittu

Nota Bibliografika
IL-MALTIN FL-EĠITTU
Ġorġ Aquilina OFM

Il-Missjoni ta’ l-Eġittu mill-bidunett tagħha kienet parti mill-Kustodja [Provinċja] Franġiskana ta’ l-Art Imqaddsa, bil-Kunvent Kustodjali [Provinċjali] f’Ġerusalemm, u dan sa l-1992 meta l-Eġittu sar Provinċja Franġiskana awtonoma. It-tagħrif uffiċjali dwar il-patrijiet Franġiskani Maltin li ħadmu fl-Eġittu jinsab fl-arkivju ta’ Ġerusalemm, kif ukoll in situ, f’dawk il-kunventi li għadhom jeżistu fl-Eġittu sa llum. Ħafna mill-materjal tal-Kunventi li kellhom jagħalqu, illum jinsab f’Kunventi oħrajn.

Il-Maltin fl-Egittu (pdf)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: