Il-Passjoni ta’ Kristu fl-Ispiritwalità Franġiskana

IL-QIMA LEJN IT-TBATIJIET FIŻIĊI TA’ KRISTU
FL-ISPIRITWALITÀ FRANĠISKANA 

Noel Muscat ofm

Il-moviment Franġiskan, mibdi minn San Franġisk t’Assisi (1182-1226), ta kontribut kbir lill-Knisja mis-seklu 13 ‘il quddiem. Imwieled flimkien mal-moviment l-ieħor ta’ San Duminku Guzman (1170-1221), fundatur ta’ l-Ordni tal-Predikaturi, l-Ordni tal-Minuri kien strumentali fit-tixrid tal-messaġġ evanġeliku fil-Knisja bil-għatx għar-riforma taż-żmien tal-Konċilju Lateran IV (1215).

Il-Passjoni ta’ Kristu fl-Ispiritwalità Franġiskana (pdf)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: