Spiritwalità ta’ Madre Margherita

L-GĦERUQ TA’ L-ISPIRITWALITÀ
TA’ MADRE MARGHERITA DE BRINCAT:
ID-DIMENSJONI FRANĠISKANA 

Noel Muscat OFM

Il-kariżma tal-ħajja ikkonsagrata għandha ħafna forom ta’ espressjoni. Hi tadatta ruħha għall-ispiritwalità Kristjana fid-diversi kurrenti storiċi u soċjoloġiċi li fihom tiġi inkarnata. Madre Margherita twieldet f’mument storiku preċiż, li kien is-seklu 19, ikkaratterizzat minn spiritwalità qawwija ta’ kult lejn il-Qalb ta’ Ġesù.

Spiritwalità ta’ Madre Margherita (pdf)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: